ADAM 

coach Elite swim

 

Jsem žákem posledního ročníku gymnázia v Uherském Hradišti.
Získal jsem licenci trenéra plavání 3. třídy a  svědomitě připravuji Vaše děti na plavecký výkon podle hesla:
"Vítězové to nikdy nevzdají. Ti, co to vzdají, nikdy nezvítězí"
 Napoleon Bonaparte
Kvalifikace:
Trenér plavání III. třídy FTVS UK PRAHA