Všem členům klubu Eliteswim, jejich rodičům a všem našim fandům přejeme klidné proplutí vánočními svátky a úspěšný skok do nového roku 2020

za celý team ES přeje Jan Duda, prezident klubu