HONZA

head coach Elite swim

 

Má práce je zároveň mým koníčkem. 

 

Plavání mě uvolňuje, očišťuje mysl a dává mi energii do dalšího rozvoje mé osoby a zároveň rozvoje plavců i neplavců v rámci každého tréninku.

 

Plavání je moje vášeň a díky tomu můj pohled na problematiku plavání nezevšedněl!

Dokáži se vcítit do nejistoty neplavců i začátečníků, stejně tak dokáži motivovat začínající závodní plavce.

 

 Ps: "Když neplavu, tak šlapu do pedálů" ;)

 

Kvalifikace:

studium trenéra plavání I. třídy FTVS UK PRAHA

trenér plavání II. třídy  FTVS UK PRAHA

rozhodčí III. třídy ČSPS ČR

učitel plavání III. třídy FTVS UK PRAHA

ředitel Plavecké školy Uh.Hradiště