Děkujeme všem za důvěru v letošním roce a Vaši podporu trenérů a dětí při plaveckých trénincích a závodech, i když letos pro všechny ve velmi netradičním režimu. 
CHCEME VÁM POPŘÁT  RADOSTNÉ  VÁNOCE PLNÉ POHODY A KLIDU A DO NOVÉHO ROKU MNOHO ZDRAVÍ, DOBRÉ NÁLADY A SPORTOVNÍHO NADŠENÍ :-)
Tým ELITE SWIM