Platná pravidla pro členy klubu Eliteswim a jejich zákonné zástupce při účasti na plaveckém tréninku k opatřením Covid-19.

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je třeba dodržovat nařízení a přizpůsobit pohyb a pobyt všech osob ve společných prostorech bazénu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa).

 

Toto opatření se nevztahuje na trénink plavání, pobyt a pohyb ve vnitřních prostorech plaveckých bazénů a sauny.

Prakticky to znamená s rouškou do šaten, od sprch bez roušky.

 

Dále platí:

  • zákaz účasti na tréninku plavání členů s infekčním onemocněním
  • dodržování hygieny, hlavně mytí a desinfekci rukou po příchodu do prostoru bazénu
  • dodržování rozestupů mezi členy klubu mimo vodu
  • zákonní zástupci členů se zdržují v prostorech bazénu jen v nejnutnějších případech
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest podle příslušných pokynů státních orgánů a institucí

 

 

Děkujeme za dodržování jednotlivých pravidel a pokynů.

Team ES