Místo konání: Brno - Lesná, TJ Tesla Brno - krytý bazén, 6 drah, 25m

Datum konání: sobota 17. prosince 2022 od 8:55

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Klub plavecké školy Krokodýl Brno, z.s.

Termín odhlášek: 15.12.2022

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Ročníky:

OPEN - ročníky 2009 a starší

A – ročníky 2010 – 2011

B – ročníky 2012 - 2013

C ročníky 2014 a mladší

DISCIPLÍNY:

1. část

1. 100 PZ Memoriál J. Brunna, mix OPEN

2. 100 polohový závod žačky A,B

3. 100 polohový závod žáci A, B

4. 25 volný způsob žačky C

5. 25 volný způsob žáci C

6. 50 motýlek žačky A, B

7. 50 motýlek žáci A,B

8. 25 prsa žačky C

9. 25 prsa žáci C

10. 50 znak žačky A, B

11. 50 znak žáci A,B

2. část

12. 6x 25VZ muži ženy OPEN + A, žáci a žačky B+C

13. 50 prsa žáci A, B

14. 50 prsa žačky A, B

15. 25 znak žáci C

16. 25 znak žačky C

17. 50 volný způsob žáci A, B

18. 50 volný způsob žáčky A, B

19. 25 motýlek žáci C

20. 25 motýlek žačky C

Prezentace: V sobotu 17.12.2022 od 7:30 do 8:00h v hale TJ Tesla.

Hospodářské podmínky: Startovné platí klub pro všechny zúčastněné závodníky.

Ceny: Dle kategorií, pouze kategorie C samostaně po ročnících. Vítězové jednotlivých disciplín obdrží diplom, medaili a věcnou cenu.

Vítězové memoriálu J. Brunna obdrží poháry, vítězové hlavního závodu – SMÍŠENÝCH ŠTAFET obdržína 1.-3. místě pohár, na 4.-6.

místě „vánoční dort“.

Výsledky: https://is.czechswimming.cz/souteze/7308