Podzimní srovnávací závod žactva Jihomoravského a Zlínského kraje.

 

Místo konání: bazén Tesla Brno - Lesná,  6 drah, 25m 

Datum konání: sobota 19.10. 2019 od 8:45

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Nadaní fond zakladatelbrnnského plavání a Klub plavecké koly Krokodl Brno, z.s. s pověření Mstského plaveckého svazu.

Termín odhlášek: 17.10. 2019

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Ročníky: 

 B) 2007 + 2008

C) 2009 + 2010

DISCIPLÍNY:

1. 200 m volnzpsob áci C + B

2. 200 m volnzpsob aky C + B

3. 50 m znak áci C

4. 50 m znak aky C

5. 100 m motlek áci 09 + B

6. 100 m motlek aky 09 + B

7. 100 m prsa áci C + B

8. 100 m prsa aky C + B

9. 100 m polohovzávod áci C + B

10. 100 m polohovzávod aky C + B

11. 200 m znak áci B

12. 200 m znak aky B

13.50 m volnzpsob áci C + B

14. 50 m volnzpsob aky C + B

15. 4x50 m polohová tafeta áci C, B

16. 4x50 m polohová tafeta aky C, B

17. 200 m motlek aky B

18. 200 m motlek áci B

19. 50 m prsa aky C

20. 50 m prsa áci C

21. 100 m znak aky C + B

22. 100 m znak áci C + B

23. 200 m polohovzávod aky 09 + B

24. 200 m polohovzávod áci 09 + B

25. 50 m motlek aky C

26. 50 m motlek áci C

27. 100 m volnzpsob aky C + B

28. 100 m volnzpsob áci C + B

29. 200 m prsa aky B

30. 200 m prsa áci B

31. 4x50 m volnzpsob aky C, B

32. 4x50 m volnzpsob áci C, B

 

Prezentace: v sobotu 19.10. 2019 ve vestibulu bazénu

Hospodářské podmínky: Startovné platí klub pro všechny zúčastněné závodníky.

Ceny: Diplomy a medaile pro první ti závodníky v roníku.

Výsledky: https://is.czechswimming.cz/souteze/5628