Místo konání: Plavecký areál Vyškov, 6 drah, 25m

Datum konání: sobota 12.10. 2019 od 9:00

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: Klub plaveckých sportů Vyškov

Termín odhlášek: 11.9. 2019

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Závodí se podle pravidel plavání, soutěžního řádu plavání ČSPS a ustanovení tohoto rozpisu.

Ročníky: 

A) 2009

B) 2010

C) 2011 a mladší

DISCIPLÍNY:

1. 100 P žáci-A

2. 100 P žačky-A

3. 50 P žáci-B,C

4. 50 P žačky-B,C

5. 100 Z žáci A – HLAVNÍ ZÁVOD

6. 100 Z žačky A – HLAVNÍ ZÁVOD

7. 50 Z žáci – B, C – HLAVNÍ ZÁVOD PRO NEJMLADŠÍ

8. 50 Z žačky – B, C – HLAVNÍ ZÁVOD PRO NEJMLADŠÍ

9. 100 VZ žáci A

10. 100 VZ žačky A

11. 50 VZ žáci-B,C

12. 50 VZ žačky-B,C

13. 4x50m VZ žáci 2008 a ml.

14. 4x50m VZ žačky 2008 a ml.

 

Prezentace: v sobotu 12. 10. 2019 od 8:00 do 8:30 hod. v kanceláři klubu (II. patro)

Hospodářské podmínky: Startovné platí klub pro všechny zúčastněné závodníky.

Ceny: První tři v jednotlivých kategoriích obdrží medaile a diplomy. Hlavní cenou je dort s hrošíkem, který obdrží nejrychlejší plavci na 100m znak v kategorii A. Kategorie B a C pak budou ohodnoceni sladkou odměnou.

Výsledky: https://is.czechswimming.cz/souteze/5569