MLADŠÍ ŽACTVO

Tréninková skupina MLADŠÍ ŽACTVO je pro závodníky od 9 let do 12 let. Pro zařazení do této výkonnostní skupiny musí členové absolvovat kurz základní přípravky nebo splňují podmínky pro přijetí do této kategorie. Kurz je vedený formou tréninku FUN & SKILL a je určený pro děti, které chtějí vyzkoušet závodní atmosféru a zdokonalují se v jednotlivých plaveckých způsobech. 

 

Zájemci o zařazení do kategorie mladšího žactva musejí zvládat uplavat alespoň 200 m libovolným plaveckým způsobem, zvládají startovní skoky, obrátky a uplavou minimálně 100m polohově, tedy motýlek, znak, prsa a kraul.

 

Trénink se střídá s technickými prvky a závodními pravidly.  Kurz je zaměřen na postupnou zátěž ve vodě, zdokonalování plaveckých způsobů a objevují se prvky silové zátěže. Členové této tréninkové skupiny se pravidelně účastní plaveckých závodů a jsou technicky připraveni na všechny disciplíny své věkové kategorie. 

   

  

Nábor probíhá průběžně  - každé dítě musí projít 15 minutovým setkáním u vody s hlavním trenérem. Neplatí pokud dítě prošlo jiným kurzem Eliteswim.

 

 

MLADŠÍ ŽACTVO Elite swim :

 • Zaměření na vytrvalost a techniku plavání, prvky silového cvičení, rychlosti, psychologie, taktiky s regenerace
 • Individuální přístup s ohledem na tělesný a osobnostní rys mladého plavce
 • Pravidelné časování na trénincích s cílem srovnání vlastního zlepšení ve vybraných plaveckých způsobech

  

TRÉNINK

  • trénink probíhá ve středu v podvečer a v sobotu dopoledne, přesný čas podle zařazení do aktuální skupiny 
  • 2x týdně / 30 lekcí za pololetí
  • v Aquaparku Uherské Hradiště

 

PODMÍNKY pro přijetí: 

 • mám věk 9 - 12 let 
 • uplavu min. 200 m libovolným plaveckým způsobem v plaveckém bazéně
 • umím startovní skok a zaplavu 100m polohově
 • mám zdravotní potvrzení od lékaře

 

 

   

"Přijď k nám plavat"  - FUN & SKILL :)